Beseda s filmem

Film * Jak přicházejí sny*, ve čtvrtek 10. března 2022 od 17:00

Film nám v celém obsahu odhalí, co je to láska a opravdový vztah. Lidské konce jsou jen součásti nepochopení lásky a dětí jsou nejlepší investici do budoucna. Síla lásky, smysl a důvěra v ty, které nám život podsouvá do cesty. Chtíče, které se vyhrotí způsobují negativní vzpomínky a rozklad přátelství.

Budeme se zamýšlet nad minulými stoletími, přátelstvím, osamělosti a samozřejmě osudovosti.

O shovívavosti, která muže být špatným, ale i dobrým prostředkem ke štěstí..

Přijďte, tak o něco dřív, nejen k vůli místu. Na vaší návštěvu a diskusi se těšíme ve Studiu.

Naslouchání je nejlepší škola.

*Máš svůj obraz ve filmu*

*Máš svůj obraz ve filmu*

Studio po celý rok má nám co dát

Studio po celý rok má nám co dát

Čekárna

Čekárna