Beseda s filmem

Pohádka * POPELKA* v pátek 22.2. 2019 od 17:30

Nová pohádka o snech a skutečnostech života. O slibech a přetvářkách.

O schovívavosti, která muže být špatným, ale i dobrým prostředkem ke štěstí..

Posadit se a popřemýšlet nad moudrosti pohádky, která lépe než jiný žánr nám ukazuje na hlouposti v našem životě..

Přijďte, tak o něco dřív, nejen k vůli místu. Na vaší návštěvu a diskusi se těšíme ve Studiu.

Naslouchání je nejlepší škola.

*Máš svůj obraz ve filmu*

*Máš svůj obraz ve filmu*

Studio po celý rok má nám co dát

Studio po celý rok má nám co dát

Čekárna

Čekárna