Léčení pomocí psychosomatické artterapie

Začnu citátem J. W. Goethe:

Psychosomatická Arterapie

„Teprve když se viditelný svět forem stane podobenstvím, začne mít pro člověka význam a smysl.“

Tělo živého člověka děkuje za své funkce dvěma nemateriálním instancím, které většinou nazýváme vědomím (duší) a životem (duchem). To o čem budu tady hovořit se netýká školské medicíny, ale ani přírodního léčitelství, protože i to se snaží dosáhnout účinku funkčními zásahy, zabránit nemocem, mluvit o zdravém životě. Jeho filozofie je stejná, jen metody jsou přírodnější a o něco méně jedovaté.

V rámci své různorodé profese jsem se setkávala s upřímnou snahou lékařů, ale i některých léčitelů pomoci lidem. Z vlastní zkušenosti vím, jak je nezbytné mít znalosti z oblasti klasické medicíny zejména anatomie, fyziologie, psychologie a psychoanalýzy, o které se mohu opřít. Je však zapotřebí umět odpovědět i na otázky, které jsou dnes aktuální. Jedná se o otázky z oblasti alternativní medicíny a esoteriky, na které se mí klienti často v době nemoci ptají.

Od roku 1997 pracuji s Psychosomatickou artterapií. V té době jsem se dobrovolně vzdala práce v klasické sféře medicíny, kde jsem pracovala 22 let v předních řadách jako porodní asistentka.

Ve své nové praxi nepotřebuji diagnostikovat. Často pracuji s diagnózou od lékaře. Hledám příčinu nemoci a následně pomocí slova a výběrem resonančního stimulátoru (viz níže) aplikuji zrakem, nebo tlakem a teplem dlaně či těla, prostředek. Během velmi krátké doby (6 minut ukázal encefalograf*) dochází k účinku. Délka aplikace je dle druhu omezení. Akutní stavy se srovnávají dříve, chronické vyžadují delší péči.

Co je to nemoc?

Nemoc znamená opuštění harmonie, případně zpochybnění do této doby vyváženého pořádku. Později zjistíme, že nemoc nastoluje pořádek. Porušení harmonie probíhá ve vědomí, v rovině informace, v těle se jen ukazuje. Nemoc je hra, tělo je jeviště.

 

Náš přístup má nejblíže k psychosomatickému modelu. Problém školské medicíny je v tom, že je příliš fascinovaná příznaky a tím není schopna udělat krok vpřed. Klade mezi příznak a nemoc rovnítko a tím se neoddělí forma od obsahu.

Narodí se člověk. Od prvního okamžiku je obklopen péčí lidí, kteří na jeho projevy reagují a snaží se řešit jeho problémy. Roste, a jakýkoliv problém, ať v somatice nebo psychice, je stále odstraňován druhými, kdykoli jen potřebuje. Později se lékař stává v podvědomí každého z nás odstranitelem bolesti a strasti. Přicházíme k němu, říkáme co nás trápí. Lékař řeší a odstraňuje. Co? Signály toho, že v životě děláme chybu, že nekonáme tak, jak máme, že nežijeme v souladu s lidmi, s přírodou a celým společenstvím.

Co je to zdraví?

V knížkách je zdraví definováno jako stav našeho těla kdy bezproblémově fungují jak psychické, tak i somatické složky. Musíme pochopit rozdíl mezi příznakem a nemocí. Příznak říká co nám chybí. Zbavením se příznaku se problém stává stínem, ale tím se neléčí nemoc.

Práce s rezonančními stimulátory...

... nebo jinak, jak říkají mí klienti s „kartičkami“, je rovnocenná s některými léky. Pro práci s nimi je třeba odborného zaškolení a mé zkušenosti ukazují i na důležitost znalosti anatomie i fyziologie člověka a samozřejmě potřebu odbornosti v oblasti psychoanalýzy. Tu jsem si doplnila v pětiletém studiu na česko-německém institutu pozitivní psychoterapie v Brně. Stále sbírám odborné zkušenosti v práci s klienty na intenzivních pobytech v cizině u moře, kde řeším veškeré zdravotní i psychické nesrovnalosti pouze těmito stimulátory.

 

Výsledky jsou velmi přesvědčivé a dovolte mi se o jeden s vámi podělit. Sama nemám ráda předvádění vlastních úspěchů na veřejných přednáškách, ale je přece jen nutné dodat důkaz toho, že metoda funguje, i těm, kteří jsou zaměřeni více na praxi než na teorii a výzkum.

 

Na každém pobytu v cizině (ale i u nás) při změně prostředí má většina lidí hlavní problém - zácpu. Zácpa z psychického hlediska je příznak, že dotyčná osoba má těžkosti s odpouštěním a lpí většinou na svých postojích a pohledech na život. Takový jedinec je hůř adaptabilní na jakoukoli změnu. Změna místa patří mezi ty nejčastější důvody… Za zácpu považujeme stav, kdy 3 dny nedojde k vyprázdnění. Aplikuji-li RS, většina trpících je do 24 hodin v pořádku.

 

Velmi jednoduchý, ale velmi průkazný důkaz funkce resonančních stimulátorů. Samozřejmě jsou i jiné a přesvědčivější.

Originály z trezoru - neprodejné

Psychosomatická arterapie – léčba, která nebolí

Co je to?

Je to originální, komplexní, ucelený systém původní české rekondiční a regenerační metody, která pomáhá řešit příčiny nemoci na úrovní vnějšího a vnitřního prostředí.

 

Vychází z exaktních fyzikálních procesů na jejichž ověření se podíleli odborníci z mnoha vědních oborů. Jde o podpůrnou metodu v širokém proudu klasické a alternativní medicíny. Neinvazivní cestou ovlivňuje kvalitu a tok elektromagnetické energie daného organizmu. Je kompatibilní s jinými léčebnými metodami... Je měřitelná přístrojovou technikou. Má široký rozsah využití zejména v procesu ochrany, podpory a prevence zdraví u všech nemocí.

 

Filozofickým zázemím této metody je systémově-holistický přístup, který odpovídá dosud živým idejím východní, zejména indické a čínské filozofie a koresponduje s vývojem euroamerické filozofie, zdůrazňující systémovost, multidisciplinárnost a interdisciplinárnost.

 

Tato léčba rozšiřuje stávající medicínské postupy a metody a tím výrazně podporuje návrat k plnohodnotnému životu.

Vznik

Vznik této metody se datuje do let 1992-1997, kdy akademická malířka Jiřina Průchová po vytvoření speciálních obrazů začala hledat podstatu těchto svých děl. Vynaložila značné úsilí a prostředky k tomu, aby věta: „... ženská vy tu máte léky! Ale pane, to se musí dokázat! To už je vaše práce...“ se proměnila v realitu. Začala hledat na úrovní léčitelství a medicíny vědecké, odborné důkazy tohoto sdělení. A povedlo se.

Výzkum

Byl založen na úrovni alternativní a klasické medicíny. Ověřovací studie byly realizovány ve vlastním výzkumném zařízení a následně ověřeny a potvrzeny nezávislými renomovanými výzkumnými ústavy, školami i lékařskými klinikami v Praze. Výzkum potvrdil hypotézu jak o bezkontaktním, tak i kontaktním působení prostředků Psychosomatické artterapie a jejich blahodárném působení na lidský organismus.

Prostředky

Vznikly jednorázově v roce 1988 a jsou nedílnou součástí této metody. Jejich blahodárný vliv na živé organizmy (lidský, rostlinný, buněčný a zvířecí) je doložen vědeckými studiemi, které umožnily pochopit principy, účinnost a možnost využití nejen v medicíně, ale i v běžném životě. Jsou chráněny úřadem pro průmyslová vlastnictví v Praze, Osvědčením PUV č. p. 2001-11948, č. z. 11564 a přihláškou vynálezu PV 2001-1495. Následně patentovány pod č. 295974.

Druhy prostředků

 • OSOBNÍ MODULAČNÍ KARTA rezonanční stimulátor, „kartička“, „destička“…
 • Prostředky ART BODYGUARD pro uživatele mobilních telefonů, obsluhu PC a řidiče.
 • Prostředky na keramice - MISTIČKY
 • AUTORSKÉ TISKY
 • ORIGINÁLY

Účinky prostředků

 • výrazně podporují akceschopnost imunitního systému
 • snižují nežádoucí účinky záření monitorů počítačů, mobilních telefonů, rezonančních polí a elektromagnetického smogu.
 • harmonizují krevní tlak
 • vyrovnávají termické pochody organizmu
 • harmonizují činnost mozkových hemisfér a hormonálních pochodů v těle
 • podporují trávení a celkový metabolizmus
 • podporují krve tvorbu a oběhový systém
 • snižují únavu
 • podporují spánek a regeneraci
 • podpůrně lze využít při léčbě virových, zánětlivých a degenerativních onemocnění.
 • uvolňují energetické bloky psychického i fyzického energetického systému
 • regenerují tok elektromagnetických toků v těle
 • zvyšují obranyschopnost při psychosomatických onemocnění – astma, alergie, civilizační choroby
 • eliminují specifické a nespecifické bolesti (poúrazové stavy, migréna aj.)
 • podporují psychickou a fyzickou odolnost

Význam psychosomatické arterapie

 • Je to objev světového významu
 • Komplexní působení, které mobilizuje imunitní systém, k lepší koordinační a výkonné činnosti, který následně lépe a snadněji řeší příčiny daného onemocnění
 • Nezatěžuje organizmus toxickými látkami
 • Harmonizuje fyzický a psychický energetický systém
 • Restauruje a posiluje elektromagnetické pole člověka
 • Chrání před negativními důsledky záření výpočetní techniky, mobilních telefonů, rezonančních polí elektromagnetického smogu aj.

Kdo je autorem?

Autorkou je akademická malířka Jiřina Průchová. Díky jejímu otci p. Talamovi a manželovi, kteří stáli u zrodu této metody, spatřila Psychosomatická artterapie světlo světa. Pan Talama důsledně dbal na nezávislém, vědeckém prověření a doložení účinků této metody.

Informace o autorce

Akademická malířka Jiřina Průchová je majitelkou Výzkumného a vzdělávacího zařízení v Praze v České republice. Předávala tuto metodu veřejnosti pomocí intenzivních nebo semestrálních kurzů, dle připravenosti posluchače. V rámci obchodní činnosti nabízela výuku a prostředky Psychosomatické artterapie.

 

Dále nabízela univerzální monitorovací přístroj ARTTEST s možností napojení na PC, který je schválen EZÚ v Praze a slouží k rychlé diagnostice energetických vztahů v organizmu, k testování vlivu různých terapií, účinků léků, kosmetických přípravků, potravinových doplňků aj.

Ve Studiu P-GREIS je možno se s těmito prostředky setkat na pravidelných úterních setkáních nebo seminářích a cvičeních. Na stěnách Studia jsou reprodukce, v ordinaci jsou originály a volně k dispozici jsou prostředky na keramice. Přítomní mají možnost je používat jako podšálky pod tekutiny a poznávat jejich účinky.

 

Zájemce o léčbu se objednává k osobní konzultaci na danou hodinu. Ta trvá max. 2 hod a v rámci terapie si můžou klienti objednat měření elektromagnetického smogu ve svém bytě nebo na pracovišti. Vyšetřením se zjišťuje regenerační schopnost klienta, nalezne se příčina problému a vybere se vhodný prostředek pro vylepšení zdravotního stavu.

Vrátím se teď na začátek. Hlavu nelze oddělit od těla a to co vzniká v našich myšlenkách se odráží v našem těle. Hledejte způsoby jak žít radostně a každý příznak přijměte jako přítele, který Vám chce sdělit – neděláš něco dobře. Pak budete žít zdravě a naplníte svůj život štěstím.

Paní akademická malířka Jiřina Průchová a Dagmar Ruskovou
Zahájení 1. části vernisáže
22.6.2012 Vernisáž ve studiu
22.6.2012 Vernisáž ve Studiu
22.6.2012 Vernisáž ve Studiu
Práce s originály
Originály z trezoru - neprodejné
Originály na prodej
Originály na prodej
Originály se sejfu - neprodejné
Květiny součást studia