Sebepoznání není nikdy dost. Je to cesta, která stojí za to.

Jsou v životě člověka situace, které není schopen pojmout rozumem ani činem. Jsem snad zakletý/á, znějí zoufalá konstatování. Potřeba relaxace je nutná. Jsou tři druhý uspořadání si dalčích kroků v životě.

 

První a nejsnažší je relaxace. V pohodlné poloze v sedě nebo v leže se zavřenýmí víčky si uspořadavate své myšlenky. Pomáhá k tomu přijemná hudba, vůně, přitmí. Může se doplnit o autogenní trénig, nebo masáž, vanu.

 

Druhý způsob je imaginace. Ta vyžaduje odborné vedení. Odborník pomoci slova a i hudby vás vede po „cestě“ vizi. Po skončení máte vysvětlení a další se dovídáte v osobní konzultaci s „průvodcem“. Jednoduchá a příjemná metoda k rozkličování života, ale také k uzdravení.

Imaginace jsou diagnostické, věštecké a léčebné. Paní Dagmar Rusková získala osvědčení na Českoněmeckém instituti pozitvní therapie, ale hlavně má již 15leté zkušenosti s imaginacemi na svých pobytech u moře. Viz připojené Foto.

 

Třetím způsobem je meditace. Ta vyžaduje znalost techniky a hlavně nic se vám nevysvětluje. Je to zážítek a následně i možná závislost.

Ve Studiu máte možnost pomocí imaginace řešit své životy. Hlásit se můžete přímo u paní Dagmar Skolekové dříve Ruskové na tel. 603 866 996.

Přejeme vám využít tuto novinku. Vřelé doporučujeme!!!

Imaginace ve Studiu

Imaginace ve Studiu

Průvodce při imaginaci na pláži
Imaginace