Léčivé řádky

Tyto léčivé řádky si říkáme nahlas jako modlitbu.

Moje tělo

stejně jako všechno ostatní

v mém životě

je zrcadlem

mých myšlenek a přesvědčení.

 

Každá buňka reaguje 

na každou myšlenku,

která se mi mihne hlavou

a na každé slovo, které vyslovím.

 

Rozhodl/a jsem se, že v tomto proměnlivém světě se přizpůsobuji ve všech oblastech svého života.

 

Jsem bezvýhradně ochoten/a měnit sám/a sebe i svá přesvědčení,

abych zdokonalil/a svůj život a svůj svět.

Mé tělo ví, co je pro mě nejlepší.

Hovoří ke mě a já nyní naslouchám jeho poselstvím.

 

Jsem ochoten/a naslouchat pečlivě tato poselství. Přijímám je a řídím se jimi.

 

S láskou pečuji o potřeby svého těla, abych mu vrátil/a

optimální zdraví.

 

Věřím své vnitřní síle, síle vesmíru, které jsou mi neustále k dispozici - kdykoli je potřebuji.

 

A tak tomu je.

Moje tělo...

Moje tělo...