Neverbální komunikace

Řeč lidského těla prozradí víc než tisíc slov. Naše ruce, paže, nohy nehovoří o nic méně, než náš jazyk a jsou upřímnější. Jejich prostřednictvím získáváme až 55 procent informací ze vzájemných hovorů. Několik znaků této řeči máme vrozených, další se můžeme naučit. Potom budeme lépe chápat motivy druhých. Stačí jen sledovat. Jen 7 procent informací získáváme slovem, 38 procent tónem a barvou hlasu a zbytek řečí lidského těla. Naše řeč se v průběhu času změnila jen gesta zůstala stejná. Jsou dědictvím pradávných časů lidstva – tak jako smích. Dříve smích byl jen pro zastrašování a nyní na nás působí přátelsky. Neurotici nerozumí žertu. A úplně špatně je na tom ten, kdo se vůbec nechce smát. Tím má ohroženou duši i tělo. Jen analýza smíchu je tak složitá jako analýza vůní. A tak je velmi potřebné pro naše kontakty znát a umět neverbální komunikaci, alespoň v základech. Kdo potřebuje víc, má pak možnost speciálních výcviků, kterými prochází špičkoví podnikatelé.

To od tohoto třídenního semináře nečekejte. Na semináři se seznámíte s tělem, které toho ví víc, než sami tušíte. Má paměť a nedokáže lhát. Dokážeme řeč svého těla zmanipulovat? Ano, snad trochu ano. Musíme, ale nejdříve znát tuto řeč a pak ji můžeme z profesionálních důvodů ovládat. A to by mělo být záměrem. Jak připravit tělo na důležité jednání, jak zabránit únikům informací přes tělo apod.

 

Seminář probíhá ve Studiu. Sebou potřebujete psací potřeby, pohodlný oděv a svačinu.

Cena za 11hod vyúky- PÁ-SO je 2 400,-Kč.

 

Termín: Určuje první přihlášený zájemce.. Budeme vás kontaktovat.

+PÁ v případě větší skupiny. Cena stejná.

meč

meč

Ahoj

Ahoj

Neverbální konec
Zase začínám

Přihlášení do neverbální komunikace - kontaktní formulář