Tarot slouží po staletí k předvídání budoucnosti a odhalování skrytých pravd.

Zážitkový seminář. O tom to je.
Seminář ve Studiu. TAROT 1
Je to radost.

Celkem 78 listů v balíčku se vyznačuje mimořadnou schopnosti odrážet podobně jako zrcadlo kým ve skutečnosti jste. Tarot "mluví" jazykem, který je univerzální, neboť vychází ze světa archetypů pronikajícího celým vědomím.

Je v něm 22 listů tvořících Velkou arkánu, které přestavují osoby či věci symbolizující konkrétní vlastnosti. Dalších 56 karet náležejicích do Malé arkány symbolizuje události, lidí, způsoby chování, myšlenky a činy, které provázejí naše životy. Lze jej nazvat zrcadlem lidské duše.

Každá karta má svůj obrázek, název a číslo. Pokud se naučíte rozumět významům skrývajícím se za jednotlivými symboly a pochopíte i vlastní reakce na ně, dokážete jednotlivé vlastnosti představované kartami rozeznávat i ve vlastním životě, pozitivním způsobem s nimi pracovat a posléze dosáhnout osobního rozvoje a zlepšení vztah

 

Zážitkový seminář TAROT 1 . Termín podle zájmu a počtu přihlášených. Budeme vás kontaktovat. Vliv má i fáze Luny na termín konání. Hlaste se včas.!!

 

TAROT 2 je navazující na předchozí seminář a je pro znalce Velké arkány. Je třidenní a náročný na čas. První den jsou královské listy. Druhý den číselné listy. Třetí den se věnujeme výkladům ze všech 78 listů.

 

Cena za 20 hod vyúky- PÁ - NE je 4 400,-Kč.

 

Termín Tarotu I: 9.2.2024 -11.2.2024.Budeme vás kontaktovat..

 

Termín podle zájmu a počtu přihlášených. Budeme vás kontaktovat.

Přihlášení do tarotu - kontaktní formulář