Numerologie

Těchto pět seminářů pod vedením paní Dagmar Ruskové Vás nebudou zahrnovat vědeckými úvahami o číslech nebo posvátné geometrii. Cílem těchto pěti seminářů je lépe "pocítit" čísla. Budeme se tedy více obracet k Vašemu srdci než k inteletku. NUMERLOGIE - vlastně numerologická psychologie. To je správný obsah těchto hodnotných a naplněných seminářů.

Čísla nám dovoluji lépe pochopit zákonitosti našeho vývoje a mohou nás zbavit pocitu, že procházíme životem jako labyrintem. Díky těmto seminářům se budem lépe znát a rychlejí a lépe zvládneme přijetí druhých.

Číslo je matematická entita. Jsou to nástroje počítání, měření, organizace i zařazení. Všimněte si, jaký význam přisuzujeme číslu, jakmile se octne vytištěné na bankovce.. Číslo ovládá veškeré lidské záležitosti: ekonomiku, politiku, vědu, technologii, statistiku. Všude se v každé chvílí neustále počítá. Rovnováha našeho Vesmíru spočívá v zákonitostech, které jsou vyjádřené rovnicemi a vzorci. Číslo je jistá energie, která řídí hmotu. Je známo, že matematika může být využiváná také v oblasti málo racionálních, jako jsou společenské nebo psychické jevy.

Matematika je tedy povolána, aby se stála nastrojem studia a diagnostikování lidského fenoménu. Ocitáme se pak už v oblasti označované za "kvalitativní", která požívá také vážnosti u pythagorejců a bývá rovněž označováná za oblast symbolična.

Numerologie je obor mnohotvárný i když základní význam a podstata čísel zůstávají stejné ve všech naukách. Hermetická numerologie vychazející z data narození má základy v kabale, mystickém stromu života a jeho 10 základních čísel.

 

I. První seminář Vás provede podstatou čísel. Zastavíme se u zdraví - arjuvédy a hlavně se podíváme na vztahy mezi jednotlivými čísly. Budete čísla sčítat a převádět na základní lidské typy. Pochopíte rozdíl mezi psychickým, životním a jmenným číslem. Tento seminář, jako každý ve Studiu, je hodně obsažný, ale jsou již k němu vypracované materiály, které Vás provedou větší pohodou naslouchání a písemným doplňováním informaci, než otrockým psaním. Datum konání : 19.2. - 20.2.2021 Budeme vás kontaktovat.

 

II. Druhý, který navazuje na ten první. Na čísla se podíváme jako na tok energii. Jeho plynutí a vedení ve smyslu hmoty, duše a ducha. Seznámite se z magickým numerologickým čtvercem. Získáte osnovu k práci z čísly. Tento čtverec (mřížka) nám ukže kvalitu naší existence, dává nám poučení jak naložit s tím co nemůžeme změnit. Datum konání :---------------Termín podle zájmu a počtu přihlášených. Budeme vás kontaktovat.

 

III.Třetí je o jméně a životních cestách. Spojujeme znalosti s prvního a druhého semináře. Více nahlížíme do budoucnosti. Přes jméno vidíme odkazy rodu, talent... Datum konání:--------------- Termín podle zájmu a počtu přihlášených. Budeme vás kontaktovat.

 

IV.Čtvrtý je o praxi. Hodíme se k sobě? Kde mám bydlet? Budoucnost a minulost. Co prozradi telefonní číslo. Datum konání : Termín podle zájmu a počtu přihlášených. Budeme vás kontaktovat.

 

V.Pátý je jen a jen o člověku. Charakteru a poslání. Datum konání :Termín podle zájmu a počtu přihlášených. Budeme vás kontaktovat.

 

V příhlášce uveďte číselně o který seminář máte zájem.

Termín semináře určuje první přihlášený zájemce.

Cena za 11hod vyúky- PÁ-SO je 2 200,-Kč za Numerologii I

 

2000,- Kč za Numerologii II. - III. - IV. - V.

Přihlášení do numerologie - kontaktní formulář