Škola astrologie

Začátečníci astrologie pokračují HLUBINNOU ASTROLOGII v soboty. Další termíny budou dle domluvy s žáky.

ASTROLOGICKÉ ČASOVÁNÍ bude probíhát 1x měsíčně v neděli.

 

Do ASTROLOGIE PRO KAŽDÉHO se mužete začít hlásit.!!! Termín: ...........

Věřite na horoskopy?

Chcete se dovědět o vás a vaších blízkých mnohem víc?

Připadají vám běžně dostupné horoskopy povrchní?

 

POROZUMĚJTE ASTROLOGII!!

 

V naší škole vás naučíme porozumět *astrologickým znakům,

* jednotlivým vazbam,

*číst s astrologické mapy.

Porozumíte astrologickému jazyku díky kterého dokážete hledat řešení, mírnit problémové a zatěžkávající vlivy.

Je možné zajistit ubytování blízko Studia..

 

 

Cena za 8hod výuky 10x o víkendu - 930,- Kč. Platí se za celý rok 9 300,-Kč. Je možné na splátky.

 

Termín podle zájmu a počtu přihlášených. Budeme vás kontaktovat.

 

 

 

Ve Studiu probíhá škola astrologie pro každého. Jsou to roční jednoměsíční a jednodenní přednášky astropsychologie. Paní Dagmar Banasinská-Rusková pochází z rodu, kde ji základy pro zájem astrologie položil praotec z matčiny strany Dominik, vyjímečný člověk, který pracoval v medicíně a byl lidský víc než se zdálo. Věštil, radil a hlavně probouzel ve svém potomkovi zájem o tajemno takovým způsobem, že se astromedicína stala cílem poznání paní Dagmar.

 

Kolem sebe snáší jen lidi lidské a na žádných svých seminářích nestrpí pokrytce a lichotníky. Cena za vědění je u ní placena osamělostí a jen ti, kdo jsou schopni kráčet pevně po zemi, zůstat lidmi, těm dovolí nahlídnout dál, tam kde jen ona zná cestu a může být skvělým průvodcem. Do této školy vezme každého, ale certifikát, který je možné získat, dá jen těm, kterým věří, že jsou hodní pokračovat v její myšlence.

 

Astrologie v jejím podání je koncert, kterým pochopíte trojrozměrnost existence. Nechtěla tento obor přednášet, ale bez tohoto oboru by byla jen díl. Momentálně má první ročník, ve kterém přednáší základy astrologie, a druhý, kdy se už lépe propracovává s vážnými zájemci k hlubinám astrologie. Ve třetím ročníku se otevírají cesty k budoucností a učí jak se vyhledávájí správné termíny k životním rozhodnutím Nyní také otevřela speciální výúku pomoci astologického jazyka. Astrologické skloňování., ve kterém mohou pokračovat její žáci, a naučí je pracovat s partnerstvím a osudem.

Definice astrologa je, že je to člověk, který pod vlivem lásky neosobního typu, hledá způsob jak pomoci ostatním lidem. Je to duše, která se zde inkarnovala z důvodu růstu a rozvoje, překonávání překážek, odolávání nástrahám pokušení, kvůli řešení problémů a absolvování zkoušek podobně jako duše nás ostatních. Někteří musí projít cestou utrpení, která je prověří.

 

Duchovně orientovaný astrolog, tedy musí být sám živoucím symbolem takové lásky, jejímž projevům nestojí v cestě žádné bariéry ani omezení. Jeho úhel pohledu musí být prost veškerých možných vlivů pýchy, nadřazenosti nad klientem či dokonce chtíče. Snad se v této škole budete schopni toto naučit.

Přihlášení do školy astrologie - kontaktní formulář

Je to tady
Škola v Železné Rudě
To je společné Tiramisu